جلسه هماهنگی سازمان تعاون روستایی استان همدان برگزار شد جلسه هماهنگی سازمان تعاون روستایی با حضور روسای ادارت و مدیرعاملین اتحادیه های استانی و شهرستانی برگزار شد
مدیر تعاون روستایی استان همدان از کمیسیون های خرید تضمینی ذرت دانه ای بازدید
خرید تضمینی 1700 تن ذرت دانه ای در همدان
دوره آموزشی مفاهیم قرآن در سازمان تعاون روستایی استان همدان برگزار شد